Web sitemiz, deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek ve (varsa) reklamları görüntülemek için çerezleri kullanır. Web sitemiz ayrıca Google Adsense, Google Analytics, YouTube gibi üçüncü tarafların çerezlerini de içerebilir. Bu web sitesini kullanarak çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz. Gizlilik Politikamızı güncelledik, lütfen Gizlilik Politikamızı kontrol etmek için yandaki butona tıklayın.

İNTERNET SİTESİ KULLANIMI KAPSAMINDA
ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ ve GİZLİLİK

Av.Serkan Yağmur -Yağmur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu (“Büro”), siz https://www.yagmurhukuk.com/   (“Site”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“Kişisel verilerin korunması mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Büromuzun Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” ile internet sitemizin operasyonu kapsamında uyulması gereken genel ilkeler, kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

  1. https://www.yagmurhukuk.com/  adresinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Büro, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verememektedir.

 

Büro, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Büro, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.

 

  1. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu metin içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece Büro’ya ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, Büro’nun sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan Büro sorumlu tutulamaz. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Büro tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

 

Buna bağlı olarak, https://www.yagmurhukuk.com/  adresinde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Büro sorumlu tutulamaz.

 

  1. Site kullanımı sırasında kusuru ve sorumluluğu dışında, Büro’dan beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Büro ve/veya çalışanları sorumlu tutulamazlar.

 

  1. Site içindeki faaliyetlerinizde Site’nin herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı peşinen kabul edersiniz.

 

Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk tamamen tarafınızda olup Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

  1. Büro ile aranızda Site’nin kullanımı ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Büro’nun defter, kayıt ve belgeleri ile dijital kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

 

Çerez Çeşitleri

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcıdan veri toplamaz. Kullanıcı  tarayıcısını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında bu çerezler de silinmektedir.

Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemektedir. Kullanıcının sitede yaptığı tercihler ( örneğin, şifremi hatırla seçeneğini seçti vb.) kendisi çerezleri silene kadar tutulmakta, veya son kullanım tarihine ( 12 ay ) geçeliliğini korumaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com. tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

Üçüncü taraf çerezleri

 

Çerez İsmi Açıklama
_ga
_ga_NGJMT4G7BH
_gat_gtag_UA_175835991_25
_gid
Google Analytics – veri toplaması
detaylı bilgi için Google Analytics Çerez Politikası

 

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 

Zorunlu Çerezler:

 

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 

 

 

 

 

Çerezlerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan https://www.yagmurhukuk.com/   alan adı altında sunulan Site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerez Yönetimi ve Kullanımı

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Zorunlu çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır.

Zorunlu çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

 

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

İlaveten;

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Büro tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez harici kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin sürece özgülenmiş aydınlatma metinleri uygun düştüğü yerde tarafınıza incelemeniz üzere sunulacaktır.

 

Bilgi Edinme Hakkınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Büro’ya iletebilirsiniz. Bu kapsamda düzenlenmiş olan ve internet sitesinde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu inceleyebilirsiniz.

 

“İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca zaman zaman güncellenecektir.

 

Önemli Bilgilendirme


Av. Serkan YAĞMUR'un kurucusu olduğu hukuk büromuz, "Yağmur Hukuk & Danışmanlık" adıyla faaliyette bulunmaktadır. Hukuk büromuzun ismi, logosu vs. emarelerini ya da buna benzer emareleri kullanarak kendisini uzlaştırmacı, hakim, savcı, polis olarak tanıtan; SMS bildirimi yapan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Taklit suretiyle tarafınızdan temin edilen menfaatlerden hukuk büromuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız

Bu kapanacak 20 saniye